Nooddocument

Als u niet beschikt over een geldig paspoort (hetzij doordat uw paspoort is verlopen, dan wel doordat u het paspoort bent kwijt geraakt), dan kunt u een nooddocument aanvragen indien er sprake is van een dringende reden (van medische aard of wegens overlijden van een 1e of 2e graads aanverwante) om te reizen. De noodzaak om te reizen moet blijken uit reisbescheiden die u dient te overleggen.

Een nooddocument wordt alleen verstrekt als zonder meer duidelijk is dat u over de Nederlandse nationaliteit beschikt.  In zeer uitzonderlijke gevallen kan een nooddocument worden verstrekt aan een niet-Nederlander.

Voor de aanvraag van een nooddocument dienen leges te worden betaald. Voor aanvragen die bij het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten worden ingediend is het volgende tarief van toepassing voor het jaar 2022: Naf 110 (geen navraag- en administratiekosten)
 

Voor meer informatie over de afgifte van een nooddocument kunt u telefonisch contact opnemen met het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten van maandag t/m vrijdag van 14.00 – 15.00 uur. Uitsluitend bij zeer ernstige (medische) noodsituaties kan een noodpaspoort buiten kantooruren worden verstrekt. In dat geval wordt u verzocht contact op te nemen met de piketmedewerker op het noodtelefoonnummer: (001-721) 587-8349 of (001-721) 520-8349.

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.