Caribisch visum

Indien u niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, dient u in bepaalde gevallen een Caribisch visum aan te vragen om toegang te krijgen tot de landen Curaçao en Aruba of de Nederlandse openbare lichamen Bonaire, Saba of St. Eustatius.

Een visum is een machtiging of beslissing, zichtbaar gemaakt door het aanbrengen van een sticker in een paspoort of een ander geldig grensoverschrijdingsdocument. Het visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen de binnenkomst voor een tijdelijk verblijf of doorreis naar een derde land. Het bezit van een visum geeft geen onherroepelijk recht op binnenkomst. Ook bij inreis dient te worden aangetoond dat aan de voorwaarden van binnenkomst wordt voldaan en de Koninklijke Marechaussee heeft te allen tijde het recht u de toegang tot of doorreis via Nederland te ontzeggen.

Voor meer informatie over het Caribisch visum wordt verwezen naar www.rijksoverheid.nl

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.