in deze afdeling

Het Kabinet van de Gouverneur

Het Kabinet van de Gouverneur is het ambtelijke secretariaat van de Gouverneur. Het Kabinet heeft als taak de Gouverneur te ondersteunen bij de uitoefening van zijn staatsrechtelijke bevoegdheden. Verder behandelt het Kabinet consulaire aangelegenheden, voor zover niet opgedragen aan de Nederlandse vertegenwoordiging in Sint Maarten en verzorgt het berichtenverkeer met het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Ook onderhoudt het Kabinet contacten met andere organen van de overheid, zowel binnen als buiten het Koninkrijk. Een andere taak van het Kabinet is de ondersteuning van de Gouverneur bij ontvangsten, bezoeken en overige toegang tot de Gouverneur. Tenslotte behandelt het Kabinet aan de Gouverneur gerichte brieven en verzoekschriften.

Het Kabinet van de Gouverneur wordt aangestuurd door een directeur. De functie van directeur wordt vervuld door de mevrouw Mieke Kalter.

Het kabinet ontleent deze taken aan het koninklijk besluit tot instelling van het Kabinet van 27 september 2010 (P.B.N.A 2010, no 88) 

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.