De Adjudant van de Gouverneur

De adjudant van de Gouverneur van Sint Maarten verleent toegang tot de Gouverneur en beheert zijn agenda. De adjudant coördineert de binnen- en buitenlandse reizen van de Gouverneur en assisteert hem daarbij. Tevens zorgt hij voor de correcte uitvoering van het protocol.

Op dit moment wordt de functie van adjudant van de Gouverneur vervuld door Kapitein Frens Hartgers van de Koninklijke Landmacht.
 


 
Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.