Consulair Nieuws

15 mei 2014
Vingerafdrukken

Voor een Schengenvisum kort verblijf worden sinds 15 mei 2014, 10 vingerafdrukken afgenomen. Deze biometrische gegevens worden digitaal in het Visa Informatie Systeem (VIS) opgeslagen, samen met andere gegevens over de aanvraag. Daardoor zal de controle aan de grens sneller verlopen en kan identiteitsfraude worden voorkomen. In het VIS komen de visumaanvragen van alle Schengenlanden bij elkaar waardoor de landen informatie over eerdere en actuele visumaanvragen met elkaar kunnen uitwisselen. De opgeslagen vingerafdrukken worden vijf jaar bewaard. Daardoor is het niet nodig bij elke nieuwe visumaanvraag opnieuw vingerafdrukken af te geven. Vingerafdrukken zijn niet nodig van kinderen onder de 12 jaar en van personen die medisch gezien niet in staat zijn vingerafdrukken af te geven.
 

2 april 2014
Voorlichtingsfilms Reisdocumenten

Het agentschap BPR heeft twee voorlichtingsfilms ontwikkeld over de aanvraag en het gebruik van het paspoort. Het doel van de films is het informeren van de burger over het verloop van de aanvraag en het productieproces. Daarnaast wordt het belang benadrukt van het gebruik van een paspoort: Waarom is het belangrijk dat je kunt laten zien wie je bent? Wat doe je wel en wat niet met je document? Waar in de filmpjes verwezen wordt naar gemeente, dient dit voor Sint Maarten te worden begrepen als de Dienst Burgerzaken dan wel het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

In het filmpje wordt verder vermeld dat een paspoort gemiddeld 5 dagen na aanvraag klaar is om opgehaald te worden. Omdat de paspoorten in Nederland worden gemaakt en daarna verzonden moeten worden, duurt het op Sint Maarten iets langer voordat je paspoort klaar is (gemiddeld 2-3 weken). Laat je hierover goed voorlichten bij de aanvraag van het paspoort.

Voorlichtingsfilms Reisdocumenten
 

9 maart 2014
Geldigheid paspoorten

Vanaf zondag 09 maart 2014 zijn paspoorten voor personen die 18 jaar en ouder zijn tien jaar geldig in plaats van vijf jaar. Voor personen tot 18 jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op vijf jaar. Paspoortaanvragen gedaan voor 5 maart 2014 behouden de thans bestaande geldigheidsduur van 5 jaar. Bij de aanvraag van een paspoort worden bovendien voortaan nog maar twee vingerafdrukken opgenomen, in plaats van vier.

28 februari, 2014
Visumaanvragen Portugal

Vanaf 1 maart 2014 neemt het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten ook visumaanvragen in behandeling indien de hoofdbestemming Portugal is. Tevens neemt het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten zogenoemde transit-visumaanvragen in behandeling als u via Portugal naar een niet-Schengenland reist.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Consulaire afdeling tijdens het inloopspreekuur of telefonisch via het telefonische spreekuur.


Inloopspreekuur:                maandag – vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur
Telefonisch spreekuur:     maandag – vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur
 

16 december, 2013
Visumaanvragen Italië

Vanaf 2 januari 2014 neemt het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten ook visumaanvragen in behandeling indien de hoofdbestemming Italië is. Tevens neemt het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten zogenoemde transit-visumaanvragen in behandeling als u via Italië naar een niet-Schengenland reist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Consulaire afdeling tijdens het inloopspreekuur of telefonisch via het telefonische spreekuur.

Inloopspreekuur:              maandag – vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur
Telefonisch spreekuur:   maandag – vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur

10 december, 2013
Feestdagen

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en brengt u de feestdagen door in Nederland? Dan kunt u ook in Nederland een nieuw reisdocument aanvragen.

U kunt terecht bij de gemeentebalie van Haarlemmermeer op luchthaven Schiphol, nadat u een afspraak heeft gemaakt via de website van de gemeente Haarlemmermeer (http://www.haarlemmermeer.nl/index.jsp). De balie bevindt zich in Vertrekhal 1 en is zeven dagen per
week geopend, van 07.00 tot 22.00 uur, óók tijdens de feestdagen. Op 31 december is de balie geopend van 07.00 -20.00 uur.

Op de website vindt u ook informatie hoe de procedure verloopt en welke documenten u mee moet nemen. Let op: U kunt uitsluitend met pin of creditcard betalen. Als u uw paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) bij de gemeentebalie op Schiphol aanvraagt, kunt u dit/deze laten bezorgen op uw verblijfsadres in Nederland. Neem contact op met de gemeente Haarlemmermeer voor meer informatie.

U kunt ook een paspoort aanvragen bij de gemeente Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Bergen op Zoom of Montferland. Voor alle gemeenten geldt dat u een afspraak moet maken. Houdt u rekening met een wachttijd dus wees er op tijd bij.

 

April 26, 2013
Schengen Visa for France including Transit Visa through France

 

As of May 1st 2013, the Consular department of the Cabinet of the Governor will have the authorization for the issuing of Schengen Visas for France including Transit Visas through France to further destinations.

For more information you can contact the Consular section during walk-in consultation hours or telephone consultations.

Walk-in consultation hours:  Monday – Friday from 9:00 a.m. to 11:00 a.m.
Telephone consultations: Monday – Friday from 2:00 p.m. to 3:00 p.m.


 

Januari 9, 2012
Afschaffing van kinderbijschrijvingen in paspoorten

Met ingang van 26 juni 2012 kunnen kinderen niet meer worden bijgeschreven in Nederlandse paspoorten, reisdocumenten voor vluchtelingen of reisdocumenten voor vreemdelingen. Daarnaast verliezen de bestaande bijschrijvingen op die datum hun geldigheid. Meer informatie is te vinden in de brochure.

Afschaffing-kinderbijschrijvingen-in-paspoorten
Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.