Nederlanderschap

Als u niet van rechtswege over de Nederlandse nationaliteit beschikt, kunt u in bepaalde gevallen de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie of naturalisatie. Het verschil tussen beide vormen, alsmede de procedure die voor beide geldt, is te vinden op www.ind.nl. Dit is de website van de Immigratie en naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland.

Op de website vindt u de brochure ‘Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure in Aruba, Curaçao en Sint Maarten’. 
 

Voor optieverklaringen en naturalisatieverzoeken dienen leges te worden betaald. In 2021 zijn de volgende tarieven van toepassing:
  • Optie, enkelvoudig:                                                   Naf. 417,--
  • Optie, gemeenschappelijk (echtpaar):                      Naf. 714,--
  • Optie, mede-opterende minderjarige:                       Naf. 47,-- (per minderjarige)
  • Naturalisatie, enkelvoudig:                                        Naf. 2.013,--
  • Naturalisatie, gemeenschappelijk :                           Naf. 2.569,--
  • Naturalisatie, medenaturalisatie minderjarige:          Naf. 296,- (per minderjarige)

Voor verdere informatie over optie en naturalisatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.00 uur en van 14.00 – 15.00 uur.

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.