Vacature Facilitair Medewerker (40 uur per week)

jan 22, 2021

De Gouverneur vertegenwoordigt de Koning in Sint Maarten en is daarmee hoofd van de regering van Sint Maarten. De Gouverneur vormt samen met de ministers de Regering van Sint Maarten. De Gouverneur is in deze hoedanigheid landsorgaan. Als hoofd van de regering is de Gouverneur onschendbaar en zijn de ministers verantwoordelijk aan de Staten van Sint Maarten.

De Gouverneur vertegenwoordigt ook de regering van het Koninkrijk. Als koninkrijksorgaan waakt hij over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en internationale verdragen en houdt hij toezicht op de naleving daarvan. In dit kader krijgen burgers vooral te maken met de uitvoering door de Gouverneur van de Paspoortwet en de regelgeving op het terrein van visa (verstrekking van reisdocumenten en visa) en uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie).

De Gouverneur van Sint Maarten wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Kabinet van de Gouverneur. Het Kabinet voert onder meer consulaire werkzaamheden uit op het gebied van de afgifte van paspoorten en visa en het in behandeling nemen van aanvragen voor optie en naturalisatie. Ter versterking van het team is het Kabinet op zoek naar een

Facilitair Medewerker (40 uur per week)

Functieomschrijving

Wil jij een spin in het web zijn in een zeer interessante en dynamische omgeving? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven. De Facilitair medewerker is een brede positie binnen het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten. Zo draag je bij aan een veilig en goed functionerend gebouw, ben je de tweede chauffeur van de Gouverneur, help je collega’s met ICT vraagstukken, en fungeer je als bode. Met deze diverse taken draag je in belangrijke mate bij aan de bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten. De Facilitair medewerker legt verantwoording af aan de coördinator bedrijfsvoering.

Conciërgewerkzaamheden

 • inspecteert de gebouwen van het Kabinet, inclusief terrein en tuinen, installaties, inventaris en kunstwerken, signaleert reparatie- of onderhoudsnoodzaak en treedt op bij storingen
 • benadert na goedkeuring van coördinator bedrijfsvoering onderhoudsbedrijven of leveranciers en vraagt offertes op
 • begeleidt externe onderhoudstechnici, licht de knelpunten toe, draagt bij aan het oplossen van problemen en bewaakt de voortgang en rapporteert hierover aan het hoofd bedrijfsvoering
 • beheert de voorraad elektronische materialen, computer en printer onderdelen en materialen, en gereedschappen
 • opent en sluit buiten werktijd de toegangshekken en -deuren van de gebouwen van het Kabinet in geval van storingen, alarm of ten behoeve van het verstrekken van nooddocumenten door medewerkers consulair
 • ondersteunt bij kleine verhuizingen en verplaatst meubilair afgestemd op de betreffende ceremonie of audiëntie
 • strijkt en hijst de vlaggen
 • verleent waar nodig hand- en spandiensten inclusief het verrichten van kleine reparaties.

Chauffeurstaken

 • rijdt de Gouverneur en de waarnemende Gouverneur, ook buiten werktijd, naar hun specifieke bestemming
 • rijdt delegaties, ook buiten werktijd, naar hun specifieke bestemming
 • zorgt voor de planning van de rit vooraf en treft adequate maatregelen bij veiligheidssituaties tijdens de rit (ontwijkend rijden volgens veiligheidsprocedures, zoeken van onverwachte alternatieve routes, onderhouden telefooncontact met politie, e.d.)
 • draagt zorg voor het schoonhouden van de dienstauto’s van het Kabinet, zowel binnen als buiten

ICT (gebruikers)ondersteuning

 • fungeert als eerste aanspreekpunt voor de applicatiebeheerder en gebruikers bij problemen met het gebruik van (netwerk)applicaties, (rand)apparatuur en telefoon
 • inventariseert de problemen en zorgt voor een goede en een snelle probleemafhandeling
 • verhelpt hard- en /of software storingen of meldt deze aan de leidinggevende
 • ondersteunt gebruikers in het gebruik van personal computers en standaard pc-pakketten
 • brengt wijzigingen in programma-instellingen aan, zoals scherm- en printerinstellingen, e.d. en geeft instructie aan gebruikers
 • levert een bijdrage aan de bestelling van apparatuur en software
 • deelt kennis met de gebruikers om de veiligheid van het bedrijfsnetwerk te behouden en te verbeteren

Bodetaken

 • doet boodschappen voor het Kabinet
 • verwerkt alle post, waaronder de diplomatieke post, maakt poststukken, waaronder diplomatieke koeriers- en vrachtzending, verzendklaar
 • verstrekt op klantvriendelijke wijze informatie aan bezoekers

Functie-eisen

 • De medewerker die wij zoeken, heeft:
 • MBO-werk en denkniveau;
 • 3 jaar ervaring in een relevante functie;
 • kennis van IT beheer en IT security;
 • bekendheid met bedienen van kantoorapparatuur, telefooncentrales en postbehandeling;
 • ervaring met kleinschalig (auto)onderhoud;
 • beheersing van het Nederlands en Engels;
 • In bezit of bereidheid tot het halen van het EHBO & BHV diploma;
 • VIP rijvaardigheidsopleiding is een pre (heb je deze niet dan dien je bereid te zijn deze te behalen);
 • Beschikt over een goede lokale kennis van leveranciers en het wegennet;
 • Je dient te beschikken over onbesproken gedrag, en tevens dien je onafhankelijk te zijn.


Salaris en aanstelling
Salariëring conform schaal 6  ALP, (Naf.3450 - 4526,- excl. 16% Bovenwindentoeslag). Aanstelling vindt plaats voor de duur van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Op de aanstelling zijn de Arbeidsvoorwaarden Lokaal Personeel in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (ALP) van toepassing.

Bijzonderheden
Indiensttreding vindt plaats onder de voorwaarde van een positief afgerond antecedenten- en referentenonderzoek. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor aanstelling dient u een VOG te kunnen overleggen. Voor de aanmelding bij het pensioenfonds is een medische keuring verplicht. Voor deze functie wordt ook van u verwacht werkzaamheden buiten kantoortijden te verrichten.

Sollicitatiewijze
Uw sollicitatiebrief, voorzien van uw CV, kunt u zenden aan:

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
o.v.v. vacature Facilitair medewerker
Falcon Drive 3
Harbour View
Philipsburg, Sint Maarten

of via email: kabinet@kabgsxm.com

Uw sollicitatie dient uiterlijk 1 februari 2020 te zijn ontvangen. Voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kunt u contact opnemen met dhr. T van der Tol, coördinator bedrijfsvoering, op telefoonnummer +1 721 586-8348 of per email: Tol@kabgsxm.com