De Onderscheidingsvlag

De vlag van de Gouverneur van Sint Maarten wordt aangeduid als het onderscheidingsvlag van de Gouverneur. De beschrijving van de onderscheidingsvlag, bij Koninklijke Besluit van 20 september 2010, die aan de Gouverneur van Sint Maarten is verleent luidt als volgt:
 

“Een rechthoekige vlag, waarvan de lengte zich verhoudt tot de hoogte als 3:2, met aan de boven- en onderzijde aansluitend een rode, een witte en een blauwe baan in de kleuren van de Nederlandse vlag, elk met een breedte gelijk aan één twaalfde (1/12) van die van de vlag. De bovenste en onderste drie banen zijn van elkaar gescheiden door een witte baan, waarop in het midden een cirkelvormige vlak met een doorsnede van vijf twaalfde van de hoogte van de vlag is aangebracht. Het cirkelvormig vlak is azuurblauw, oranje omzoomd en beladen met een wit gerechtsgebouw. De kleuren in het cirkelvormige vlak zijn uitgevoerd in de kleuren van het wapen van Sint Maarten.” 
 

De Gouverneursvlag wordt op de residentie van de Gouverneur gehesen als deze op Sint Maarten is. Tevens voert de Gouverneur zijn onderscheidingsvlag (in klein formaat) op zijn dienstauto.  
 

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.