De Waarnemend Gouverneur

De heer mr. Reynold A. Groeneveldt is de eerste waarnemend Gouverneur van Sint Maarten. Voorheen heeft hij de functie van waarnemend Gezaghebber van Sint Maarten vervuld van 31 mei 2010 tot 10 oktober 2010.

De heer Reynold Groeneveldt is geboren op Aruba uit St.Maartense ouders en is opgegroeid op St.Maarten. Nadat hij de John Philips Mavo had voltooid is hij naar Nederland vertrokken om aldaar de onderwijzersopleiding aan de Pedagogische Academie te Rotterdam te volgen.
Na afloop van deze studie is hij teruggekomen naar St.Maarten en heeft korte tijd als onderwijzer aan de Oranje school gewerkt. Vervolgens werd hij overgeplaats naar de Afdeling Onderwijs waar hij later als Hoofd van Dienst tot 1995 gedurende vele jaren heeft gewerkt.
Sedert het jaar 1995 is hij werkzaam in de advocatuur op St.Maarten, Saba en St.Eustatius. In het dagelijks leven is de heer Reynold Groeneveldt advocaat. Hij oefent zijn beroep sinds 2001 uit via zijn eigen advocatenkantoor. De heer Groeneveldt is getrouwd met Mevr. Glenda Patricia Groeneveldt-Smith en is de vader van een dochter genaamd Angela Fleming-Groeneveldt.
 

De heer Groeneveldt heeft als liefhebberij, juridische kennis vergaren, in het bijzonder op het gebied van Constitutioneel- en het Administratief recht. De heer Groeneveldt is gedurende vele jaren lid geweest van diverse commissies die adviezen hebben uitgebracht met betrekking tot de Staatkundige vernieuwing.
 

De functie van waarnemend Gouverneur houdt in het waarnemen van de functie van de Gouverneur als deze niet in staat is de functie uit te oefenen óf wanneer de Gouverneur in het buitenland verblijft.
 

Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.