in deze afdeling

De Organisatie van het Kabinet

De organisatie van het Kabinet is onderdeel van de rijksoverheid van Nederland en heeft 15 medewerkers. De organisatie is als volgt opgebouwd:

Advisering
 • Directeur
 • Senior Adviseur — tevens waarnemend directeur en coördinator consulaire medewerkers
Consulair 
 • Backoffice — senior consulair medewerker, backoffice medewerker, administratief medewerker
 • Frontoffice — frontoffice medewerkers (3)
Algemeen
 • Adjudant
 • Secretaresse Gouverneur en directeur
 • Coordinator bedrijfsvoering
 • Medewerker documentatie- en informatievoorziening
 • Medewerker financiën en intern beheer
 • Chauffeur/bode/conciërge (2)
   
Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.