De gouverneur

Persoonlijke leven en opleiding

Eugene Bernard Holiday werd op 14 december 1962 op Sint Maarten geboren als vierde van de zeven kinderen uit het huwelijk van Eugene Bernard Holiday sr. en Leone Cassandra Marsham. Hij groeide op in een strenggelovig methodistengezin waar kerkbezoek, zondagsschool en de christelijke jeugdorganisatie Boys’ Brigade verplichte kost waren. Holiday is nu een betrokken lid van de Methodistenkerk op Sint Maarten.

Naast godsdienst was ook academische vorming een prioriteit binnen het gezin Holiday. Holiday bracht zijn lagereschooltijd door op de Oranje School en de St. Joseph School in Philipsburg en vervolgde zijn opleiding op het Milton Peters College in South Reward op St. Maarten. In juli 1979 vertrok hij als zestienjarige scholier naar Nederland en ronde aan het rooms-katholieke Canisius College Mater Dei in Nijmegen zijn middelbare-schoolopleiding in 1982 af. Na in 1982 zijn diploma te hebben behaald ging hij economie studeren aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. In 1987 behaalde hij er zijn doctorandustitel. Tijdens zijn studententijd in Nederland keerde hij elk jaar naar huis terug voor een vakantie, iets waar hij zich zeer op verheugde. Tijdens de zomervakantie van 1985 ontmoette hij Marie-Louise Hazel. Ook zij ging die zomer naar Nederland om haar studie accounting aan het College West-Brabant in Breda voort te zetten. Later dat jaar kregen ze een relatie die, nadat Marie-Louise was afgestudeerd, in 1990 tot een op Sint Maarten gesloten huwelijk leidde.

Holiday is een fervent sportliefhebber en heeft zelf als kind en jongvolwassene in wedstrijdverband honkbal, basketbal, volleybal en pool gespeeld. Net als op het academische vlak excelleerde Holiday ook in de sport. Hij leidde zijn teams en vertegenwoordigde Sint Maarten in nationale teams tijdens regionale honkbal- en pooltoernooien.
Zijn hardwerkende en rechtschapen ouders zorgden voor een opvoeding die gekenmerkt werd door warmte, gezelligheid, discipline, fatsoen, optimisme, wederzijds respect en geloof in eigen kunnen. Het leven en karakter van Eugene werden erdoor gevormd. Dankzij deze opvoeding en achtergrond staat hij kalm en positief in het leven, heeft hij een grote belangstelling voor de meest uiteenlopende onderwerpen en zet hij zich vol overgave in om het welzijn van de mensen in zijn gemeenschap te bevorderen.
 

Beroepsleven

De hardwerkende, consciëntieuze en kalme Holiday heeft een lange carrière in het bedrijfsleven en bij de overheid die bijna vijfentwintig jaar omspant.

• Na zijn afstuderen verhuisde hij van Nederland naar Curaçao en begon in september 1987 zijn loopbaan als analist en beleidsadviseur bij de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen. Binnen anderhalf jaar werd de toen 26-jarige Holiday benoemd tot hoofd van de afdeling Monetaire Analyse en Beleidsvoorbereiding. De laatste functie die hij bij de bank bekleedde was onderdirecteur Monetaire & Economische Zaken.
• In mei 1995 keerde Holiday op 32-jarige leeftijd terug naar Sint Maarten om Managing Director van Windward Island Airways International Ltd te worden. Bijna 3 jaar lang gaf hij leiding aan de nationale luchtvaartmaatschappij en loodste de onderneming door een aantal moeilijke jaren, die het gevolg waren van de negatieve effecten op de bedrijfsactiviteiten van opeenvolgende orkanen.
• In februari 1998 werd Holiday (35) benoemd tot president-directeur van de Princess Juliana International Airport Operating Company. In de ruim 12 daaropvolgende jaren was hij verantwoordelijk voor het management en de ontwikkeling van de luchthaven en luchtverkeersleiding op Sint Maarten. Hij zorgde ervoor dat servicegerichtheid bij de onderneming hoog in het vaandel kwam te staan en gaf leiding aan de volledige transformatie van de luchtvaartinfrastructuur en het luchtvaartlandschap op het eiland.
• In de loop der jaren heeft Holiday diverse nevenfuncties vervuld in comités, werkgroepen, raden van bestuur en raden van commissarissen, die zich met uiteenlopende onderwerpen bezighielden waaronder economische ontwikkeling, onderwijsontwikkeling, bancaire en financiële aangelegenheden en staatkundige hervorming. Drie van deze nevenfuncties waren de volgende:

  1. In 1994 was de Managing Director van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Bovenwindse Eilanden (GEBE) na een periode van grote beroering vertrokken. Holiday, die toen nog op Curaçao woonde en bij de Centrale Bank werkte, werd gevraagd de Raad van Commissarissen voor te zitten. Hij reisde vervolgens elke vrijdag naar Sint Maarten om toezicht te houden op het herstel van de normale gang van zaken bij het bedrijf en een betrouwbare levering van elektriciteit en water.
  2. Kort na zijn terugkeer naar huis werd er, nadat orkaan Luis in 1995 grote verwoestingen had veroorzaakt, een beroep op Holiday gedaan om een taskforce te leiden die het economisch herstel van Sint Maarten moest vormgeven.
  3. Holiday vertegenwoordigde Sint Maarten als adviseur en onderhandelaar tijdens het proces van staatkundige hervorming (2000-2010). Hij speelde een sleutelrol bij het verwerven van de status van land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

• De 47-jarige Holiday werd bij koninklijk besluit tot de eerste Gouverneur van Sint Maarten benoemd en bekleedt deze functie, na het afleggen van de eed ten overstaan van koningin Beatrix, sinds 10 oktober 2010. Als gouverneur vertegenwoordigt Holiday Koning Willem Alexander op Sint Maarten en treedt hij op als staatshoofd van het eiland. Als gouverneur vertegenwoordigt hij ook de Koninkrijksregering op Sint Maarten.

Vrije tijd

Als groot sportliefhebber kijkt Holiday graag naar NBA-basketbal en speelt hij in zijn vrije tijd tennis, golf, pool en scrabble. Hij is tevens een enthousiast schrijver en heeft zijn gedachten in de vorm van gedichten, onderzoekspapers en artikelen aan het papier toevertrouwd. 
 

Resume of the Governor
Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.