in deze afdeling

Taken van het Kabinet

  • Administratieve ondersteuning van de Gouverneur van Sint Maarten in het uitoefenen van zijn grondwettelijke taken.
  • Beoordelen van alle documenten die moeten worden voorzien van de handtekening van de Gouverneur, bijvoorbeeld bij landsbesluiten en landsverordeningen.
  • Het voorbereiden van gesprekken tussen de Gouverneur en de Ministers.
  • De behandeling van aanvragen voor gratie verzoeken gericht aan de Gouverneur.
  • Tijdens het formatieproces van een nieuwe regering ondersteunt het kabinet de Gouverneur met de verstrekking van informatie en met de formatie instructies welke de Gouverneur vervaardigd.
  • Het Kabinet ondersteunt de Gouverneur bij de uitvoering van zijn koninkrijkstaken. Voorbeelden daarvan zijn: de behandeling van visum-, paspoort- en naturalisatieaanvragen.
     
Disclaimer: De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.